Terms and conditions

Handelsbetingelser og abonnementsbetingelserGodthjaelpMaugendreKunIkonHelfarvet

Produkter og tjenester udbydes af:

GODTHJÆLP MAUGENDRE International Institute
Hovedafdeling:
Sortedam Dossering 59
2100 København Ø
Danmark

Samt afdeling Thy
Asylgade 1B
7700 Thisted
Danmark

 🇬🇧 For queries regarding payments, cancellations, or any course-specific inquiries, please reach out directly to our esteemed business partners. They're dedicated to addressing these matters and operate under their specific guidelines and policies. Your direct contact with them ensures swift and accurate assistance tailored to your needs.

Kontakt os på rikke@godthjaelp.dk  eller på dina@godthjaelp.dk

Produkterne bliver leveret digitalt via e-mail eller som Webinar, som fysiske kurser eller arrangementer, ved kompendier eller andet kursusmateriale, med post eller fragtmand.

Produkter kan købes med Dankort, mobilepay mm.

Alle priser er som minimum i danske kroner hvis kurset afholdes i danmark og på dansk.

 

Forhindret i at deltage:
Hvis du er forhindret i at deltage i et kursus/event skal der gives besked hurtigst muligt:

  • Hverdage via mail: kurser@godthjaelp.dk eller tlf.: 53500801
  • På selve kursusdagen, på tlf. 25114541

Aflysning pga. sygdom:
Ved aflysning af fremmødekurser pga. sygdom, kan der laves aftale om at kurset tages på et senere tidspunkt, dog inde for 1 år. Vær opmærksom på at hvis der er bestilt materiale som kompendier eller lignede, kan dette hentes på Instituttet eller blive tilsendt for forsendelsesomkostningen, dog kun hvis du fortsat ønsker at deltage på samme kursus ved en senere lejlighed. Det materiale der er indkøbt, vil ikke blive udleveret ved det efterfølgende kursus. Ved særlige aftale kan det aftales at deltage på et andet kursus og her vil værdien af materialeprisen fratrækkes dit rådighedsbeløb.

Framelding af kursus:
Din tilmelding til et kursus er bindende. I særlige tilfælde og kun hvis du kontakter os minimum 2 måneder inden kurset afholdes, kan beløbet overføres til et andet kursus. Beløbet skal være brugt inden for et år af oprindelige tilmeldte kursusdato. Har du allerede modtaget adgang til e-learning materiale, webinar-undervisning eller hvis der er bestilt kursusmateriale hjem, kan du ikke ændre på din tilmelding, da kurset anses som værende påbegyndt.

Hvis instituttet aflyser:
Din tilmelding er bindende ved købet og af alle typer kurser. Skulle det ske, at Godthjælp Institute ser sig nødsaget til aflyse et kursus grundet indefra kommende omstændigheder, ved fx sygdom, har du følgende muligheder:

  • Refundering af deltagerbetaling
  • Overførsel af kursusbeløb til et andet kursus (bruges inden for et år af oprindelige tilmeldte kursus)

Arrangementsændringer:
Uforudsigelige omstændigheder kan gøre, at Godthjælp Institute bliver nødt til at ændre i kurset eller arrangementet. Ændringer vil så vidt muligt, meddeles pr mail.
Godthjælp Institute forbeholder sig retten til at:

  • Aflyse kurset/arrangementet ved for få deltagere
  • Ændre kursets/arrangementets afholdelsessted
  • Ændre kursets/arrangementets indhold, dog vil det overordnede formål og tema fastholdes
  • Afholde kurset/arrangementet med andre undervisere end først annonceret

Force majeure:
Hvis kurset aflyses grundet udefrakommende omstændigheder (force majeure), vil det indbetalte beløb ikke blive refunderet. Du vil have følgende muligheder:

  • Deltagelse i et erstatningskursus
  • Overførsel af kursusbeløb til et andet kursus (bruges inden for et år af oprindelige tilmeldte kursus)

Fotografering og videooptagelse:
Godthjælp Institute dokumenterer udvalgte arrangementer/kurser. Materialet bruges bl.a. på https://godthjaelp.dk/.

Abonnementsbetalinger:
For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode.
Kvittering for trækket tilsendes per email.

Du modtager en email med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til rikke@godthjaelp.dk, eller ved at logge ind på din konto og selv stoppe abonnementet. Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udsendte fakturaer skal dog stadig betales.
Evt. forudbetaling eller depositum refunderes ikke.

Ændring i abonnementsbetalinger
Ønsker du at ændre det kort abonnementet trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.

Ratebetalinger:
For ratebetalinger gælder det at ved tilmelding betales depositum. Depositum refunderes ikke senere end to måneder før kursusstart. 

Ændring i ratebetalinger
Ønsker du at ændre det kort rater trækkes på gøres dette ved at klikke på det link, der står i hver faktura.
Levering sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til 5 hverdage.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører GODTHJÆLP Institute, Ved Rikke Godthjælp.
Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt, som angivet under det pågældende produkt.