Tirsdag d. 1. Juni 2023 kl. 19.00 - 20.15 WEBINAR

DKK 0.00

Du får mulighed for at se eksempler på de kompendier, der udleveres og kan stille spørgsmål til hovedunderviseren, Rikke Godthjælp.

Tirsdag d. 25. April 2023 kl. 19.00 - 20.15 WEBINAR

DKK 0.00

Du får mulighed for at se eksempler på de kompendier, der udleveres og kan stille spørgsmål til hovedunderviseren, Rikke Godthjælp.

Tirsdag d. 28. Marts 2023 kl. 19.00 - 20.15 WEBINAR

DKK 0.00

Du får mulighed for at se eksempler på de kompendier, der udleveres og kan stille spørgsmål til hovedunderviseren, Rikke Godthjælp.

Saturday and Sunday the 17th and 18th June 2023 WEBINAR and ATTENDANCE

EUR 497.00
EUR 430.00

PAIN TREATMENT WITH
AURICULOTHERAPY AND AURICULOMEDICINE

Locating and stimulating points – with frequencies, electricity, colors, pressure, and needles

Treating pain:

  • Acute and chronic
  • Lesions – damaged tissue
  • Neuropathic pain - damaged nerve tissue
  • Nociplastic pain – fascia / connective tissue
  • Pain retained by the psyche

Lørdag og Søndag d. 17. - 18. Juni 2023 WEBINAR og FREMMØDE

DKK 3,700.00
DKK 3,200.00

SMERTEBEHANDLING MED

AURICULOTERAPI OG AURICULOMEDICIN

Special teknikker. Lokalisering af punkter. Behandling. 

Du kan deltage ved fremmøde eller online

  • Akut og kronisk
  • Læsioner - beskadiget væv
  • Neuropatisk smerte - beskadiget nervevæv
  • Nociplastisk smerte – fascia/bindevæv
  • Smerter tilbageholdt af psyken

August 2023 - Agust 2023

DKK 45,761.00

Kunne du tænke dig en fuld  uddannelse i Akupunktur med speciale i Øre Akupunktur / AuriculoTerapi der lever op til RAB-Krav!?